Benefiční večer pro Sáru – poděkování

Ahoj všichni!

Na transparentní účet pro Sáru přibyla konečná částka výnosu z akce Večer pro Sáru (po přičtení ostatních výnosů a odečtení nákladů). Jelikož pár anonymních dárců přispělo přímo na Sářin bankovní účet, konkrétně 65 000!, podařilo se nám společnými silami vytvořit úplný rekord ze všech beneficí, a to neuvěřitelných 284 240,- Kč!!!❤️❤️❤️ Každý rok se snažíme být optimističtí, ale takovou částku jsme skutečně nečekali.

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, jejichž seznam byl vyvěšený na mnoha místech v sále. Dále vystupujícímu duu AccoVio za rozehřátí publika líbivou hrou na housle a akordeon a kamarádům z kapely Kocábka Beat za zapůjčení aparatury, zvučením sálu a show až do brzkých nedělních ranních hodin.

Dále děkujeme Elišce Thomayerové za nadšenou organizaci tomboly (která se opět dokázala vyprodat) a Romanu Janáčkovi, který celou akci jako vždy zkušeně odmoderoval. Musíme také poděkovat Sáře, která během večera bravurně zvládla rozhovor, zahrát na bicí, a dokonce se si s námi i společně zazpívat! 😊

Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům u vstupu, výčepu a na sále. Moc děkujeme, že jste přišli v hojném počtu a všechnu práci zvládli s úsměvem na tváři. Bez vás by večer neměl tak hladký průběh! 😊

Největší poděkování však patří vám, co jste přispěli ať už zakoupením tomboly, finančním příspěvkem u vstupu či zasláním peněz na Sářin transparentní účet.

Sáře všichni moc držíme palce a přejeme hodně štěstí s další léčbou!

Doufáme, že jsme na nikoho s díkem nezapomněli, kdyby ano, tak se omlouváme. Jak můžete sami vidět, na této akci se podílelo spoustu úžasných a srdečných lidí.

Ještě jednou všem děkujeme a doufáme, že se brzy potkáme. Ať už na parketě či na další takové povedené benefici!

P.S. Transparentní účet bude otevřen až do konce příštího týdne (12.5.2024). Můžete zkontrolovat, zda vaše částka dorazila, případně můžete přispívat i dále.

Kapela Geneze